Forventer enøk-handling fra regjeringen

Sammen med 34 andre organisasjoner krever Naturvernforbundet at regjeringen setter fart på arbeidet med energieffektivisering.

Sølvi Aasen

Samtidig som statsbudsjettet legges frem 6. oktober vil regjeringen for første gang legge frem en helhetlig handlingsplan for energieffektivisering. I et brev til regjeringen anbefaler Naturvernforbundet, sammen med en rekke andre organisasjoner, å sette et tak på energibruk i byggsektoren i 2030 på 69 terawattimer (TWh), ned 10 TWh fra i dag.

Naturvernforbundet har lenge pekt på enøk som det viktigste virkemidlet for å frigjøre kraft som kan erstatte bruk av fossil energi. Krevet om en tiltakspakke med tilskudd, informasjon og reguleringer som samlet sett er kraftige nok til å realisere målet, har nå bred støtte. Også LO og NHO er med på laget. Det er nå et stort press og store forventninger til at regjeringen endelig skal satse tungt på energieffektivisering.

10. oktober er Naturvernforbundet medarrangør når olje- og energiminister Terje Aasland vil presentere regjeringens handlingsplan for energieffektivisering, etterfulgt av debatt med de mest skarpskodde energipolitikerne på Stortinget.

Bilde: Borettslaget Tinnbo i Kristiansand var et pionerprosjekt på energisparing i boligblokker. Nå håper Naturvernforbundet at flere får mulighet til å følge opp.