Ti tiltak som kan gjøre Norge best i enøk

Alle snakker om å spare strøm, men foreløpig har ingen norsk regjering satset på det. Naturvernforbundet lanserer nå en rapport med forslag til tiltak som kan gjøre Norge best i klassen.

Et skjerf rundt et hus

Regjeringen arbeider med en plan for energieffektivisering. I den forbindelse gir Naturvernforbundet ut en rapport med konkrete virkemidler og tiltak.

– Norge er det eneste landet i Europa uten en plan for energieffektivisering. Det er bra at regjeringen vil lage en slik plan, og det er på høy tid, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Trenger skikkelig satsning

Alle er enige om at energieffektivisering i bygg er nødvendig og har et stort postal. Naturvernforbundet foreslår en pakke med 10 nye virkemidler som vil bidra til å frigi verdifull strøm til nye formål.  Denne består av krav, informasjon og økonomisk støtte er et forslag til helhetlig handlingsplan slik energikommisjonen har etterlyst.

– Det er store muligheter for energieffektivisering av bygg, men vi kommer ikke i mål uten en skikkelig satsning, sier Gulowsen.

– Dette er det raskeste og minst konfliktfylte tiltaket for å fremskaffe strøm til andre formål.  Samtidig vil det bidra til å bedre inneklima og gjøre husholdninger og næringsliv mindre sårbare for høye energipriser, sier Gulowsen.

Her er noen av tiltakene Naturvernforbundet foreslår:

Her er noen av tiltakene Naturvernforbundet foreslår:

▪ Krav om energimerking av alle bygg.

▪ Stegvis strengere krav til nye og eksisterende bygg.

▪ Innen 2050 skal hele bygningsmassen være energiklasse A

▪ Lønnsomme ENØK-investeringer nedbetales over nettleie.

▪ Grønne lån til energioppgradering og lokal energiproduksjon.

Energikommisjonen oppgir potensialet innen 2030 for energieffektivisering til 15-20 TWh, for varmepumper 6-11 TWh og for solceller 5 til 10 TWh. 

Stortinget har i flere omganger bedt om en helhetlig plan for energieffektivisering i eksisterende bygg, men ulike regjeringer har gjentatte ganger ikke levert. Samlet sett har energibruk i bygg økt fra 79 TWh i 2015 til 83 TWh i 2021 ifølge Statistisk sentralbyrå.

– Vi trenger et krafttak å gjøre byggene våre bærekraftige. Bygg pusses opp for milliarder, men ofte uten å bedre de grunnleggende kvalitetene. Vi bruker mesteparten av tiden inne. Mange bygg har dårlig inneklima, mangler universell utforming og har unødvendig høyt energibehov, sier Gulowsen.