kraftlinje

Foto: Kristin Kværnsveen

Energi

Energi er en dyrebar ressurs, og det er miljøet som betaler prisen. All energiproduksjon har i større eller mindre grad konsekvenser for miljøet. Det viktigste er å bruke energien så effektivt som mulig. Den fossile energibruken må erstattes av fornybar energi, og denne må produseres uten å ødelegge naturen.

Fossile energikilder som kull, olje og gass står for ¾ av verdens samlede energiproduksjon og er hovedproblemet bak klimatrusselen verden står overfor. 

Skal vi greie å nå klimamålene, er vi tvunget til å legge om energiforbruket. Bruken av fossil energi må fases ut, og erstattes med mindre skadelige energikilder. Over hele verden, i alle sektorer.

Energikilder som vannkraft, solenergi, vindkraft, bølgekraft og geotermisk er i stor utvikling og blir stadig billigere å produsere. 

Men: All energiproduksjon påvirker miljøet. Vi trenger fornybar energi, men den må bygges ut på en måte som tar hensyn til naturen.

Vannkraft- og vindkraftutbygginger fører til betydelige endringer i naturområdene og naturverdier går  tapt.

Atomkraftverk gir i seg selv lite klimagassutslipp, men uranproduksjonen gjør at atomkraft har et klimafotavtrykk som ikke må overses. Atomkraft skaper dessuten radioaktivt avfall som ingen vet hvor de skal gjøre av.

Effektiviser det vi har – ikke produser mer!

Det aller viktigste tiltaket for en mer miljøvennlig energibruk er ikke å produsere mer, men bruke mindre.

Dersom vi utnytter energien vi allerede har til rådighet på en mer effektiv måte, sparer vi miljøet for klimagassutslipp og naturinngrep.  Potensialet i energieffektivisering er enormt. Mye av teknologien for å utnytte potensialet er allerede utviklet, og forskningen på området avdekker stadig flere smarte løsninger både for industri, infrastruktur og bygningsmasse.

Artikkelen ble sist oppdatert: 02.09.2022

Nyheter

Bremanger-truls(1)

Felles forslag til forbedring av konsesjonsprosesser for fornybar energi

20.09.2022 | Sist oppdatert: 20.09.2022

Det har vært altfor lett å få tillatelse til å ødelegge natur i forbindelse med bygging av vindkraft, vannkraft og kraftledninger. Derfor har Naturvernforbundet, på oppdrag fra kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik, laget forslag til forbedringer som skal sikre hensynet til naturen i slike saker sammen med NHO og KS. De tre organisasjonene ble utfordret til dette som del av regjeringens topplederforum om bærekraftsmålene.

Bremanger-truls

Avslår ønske fra vindkraftutbygger

19.09.2022 | Sist oppdatert: 19.09.2022

I dag ble det klart: Norges vassdrags- og energidirektorat avslår søknaden om utsatt frist for igangsettelse av Bremangerlandet vindkraftverk. Det betyr at naturen på den unike øya ytterst i Nordfjord kan være reddet fra vindkraft.

Truls_liten

- God og riktig ordning

16.09.2022 | Sist oppdatert: 20.09.2022

Naturvernforbundet er glad for at Regjeringen har lyttet, og nå gir ekstra støtte til bedrifter som gjennomfører energikartlegging og tiltak som reduserer energiforbruket. Det må følges opp med økt strømsparestøtte til husholdningene, mener Naturvernforbundet.

Natur-forside

Sammen kan vi stoppe verdens nordligste oljefelt

02.09.2022 | Sist oppdatert: 06.09.2022

Equinor vil bygge oljefeltet Wisting i Barentshavet, nær iskanten og midt i det sårbare dyrelivet i Arktis. Wisting vil alene slippe ut fire ganger Norges årlige samlede klimagassutslipp. Samtidig skal oljeplattformen drives med strøm fra fastlands-Norge og beslaglegge den verdifulle, rene krafta vår.  

Røldal sissel riibe

Krever tidenes strømsparesatsning

30.08.2022 | Sist oppdatert: 30.08.2022

Satsing på energieffektivisering og energisparing er den raskeste, billigste, minst konfliktfylte og mest miljøvennlige måten å bidra til løsninger på energikrisen på.

Garzweiler Uwe Flickr

Naturvernforbundet med innspill til EU-direktiver

25.08.2022 | Sist oppdatert: 25.08.2022

Naturvernforbundet har sendt innspill til den norske høringen av tre EU-direktiver. Vi er kritiske til forslag til endringer i fornybardirektivet som vil svekke natur- og miljøforvaltningen.

Viser fra 1 til 8 av totalt 273 artikler