Sol- og bioenergi

For å løse klimaproblemet må bruken av fossil energi fases ut. Utfordringene ligger i å skaffe til veie nok energi samtidig som hensyn til naturmangfoldet ivaretas.

solfanger
En mann som sitter ved siden av solcellepaneler på taket

Solenergi

Solenergi er blant de energikildene som kan ha minst negative natur- og miljøkonsekvenser. Det krever at vi bygger smart.

Bioenergi

Bioenergi kan baseres på avfallsprodukter, skog eller andre vekster. Det er god ressurspolitikk å bruke avfall som ikke kan ombrukes eller gjenvinnes som bioenergi.

biobrensel