Klage på vedtak

Klage på Kommunestyrets vedtak – Brev
– Sluttbehandling av Detaljregulering for Eplegrenda, Soltun og Langenga

Naturvernforbundet i Lier ber om at detaljreguleringsplan for Eplegrenda og Soltun avvises og at området tilbakeføres til LNF. Denne klagen omfattes av den samme argumentasjonen som ble brukt i Klinkenbergsaken (2019).

Du kan lese hele klagen her.

Du kan også lese saken som leserinnleg i lokalavisen Lierposten.