Lier

Org.nr.: 819 875 162 lier@naturvernforbundet.no

Det bor ca 27.000innbyggere i Lier. Kommunes visjon er "Grønne Lier - for alle innbyggere". Presset mot naturverdiene er økende, særlig gjennom nedbygging til bolig og næringsformål.

Nyheter fra Lier

1 4 5 6