Medhold i klagesak flytebrygger Svelvik

Naturvernforbundet i Buskerud har fått fullt medhold i vår klage på Drammen kommunes vedtak om tillatelse til å legge ut flytebrygger ved Bokerøya i Drammensfjorden.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har opphevet Drammen kommunes vedtak med tillatelse til å legge ut flytebrygger med 150 plasser i et sårbart sjø- og naturområde på Bokerøya i Svelvik. Kommunens vedtak ble fattet i slutten av juni måned, og tiltakshaver iverksatte utleggingen umiddelbart.

Statsforvalteren legger vekt på at det er begått saksbehandingsfeil etter gjeldende reguleringsplan, at naturmangfoldsloven ikke er vurdert i saken og at vedtaket ikke er tidsbegrenset.

Statsforvalterens vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Vår konklusjon: Det nytter!

Les Statsforvalterens brev i lenka nedenfor: