Merknader til oppstart av arbeid med reguleringsplanfor gnr./bnr. 243/1 på Nærsnes

Flere forhold taler for at hele reguleringsplanen bør skrinlegges.