Velkommen til årsmøte i Naturvernforbundet Øvre Eiker

Skålavatn-bekken

Årsmøtet i Naturvernforbundet i Øvre Eiker, avholdes 23. februar i kantina på rådhuset.

Årsmøtet er åpent for alle interesserte, men det er kun medlemmer som har stemmerett.

Årsmøtet vil innledes kl. 18.00 med et foredrag av naturfotograf Arne Nævra. Han vil ta oss gjennom foredraget «Tap av natur og dyrket mark».

Selve årsmøtet er berammet til å starte klokken 20.00

Det vil bli servering av kaffe og kaker i pausen mellom foredraget og årsmøtet.

Dato: 23.02.23

Kl: 18.00

Sted: Rådhusets kantine

Vel møtt!