Industriområde på Lille Hjertøy.

«Man skal ikke selge skinnet før bjørnen er skutt”; det er langt fra sikkert at det blir petroleumsaktivitet utenfor kysten vår – og videre nordover. Slik aktivitet er det sterke krefter både nasjonalt og internasjonalt som vil bekjempe. Det er derfor et ekstremt kostbart sjansespill å starte arbeidet med å klargjøre Lille Hjertøy for petroleumsvirksomhet.

Kajakklubben hadde et meget vettig debattinnlegg om planene for utvikling av Lille Hjertøy til et gigantisk industriområde. (nedsprengning av nordsiden og bro og fylling over Hjertøysundet). De påpeker at Bodø vil få bedre tilgjengelig areal på Langstranda når luftforsvaret trekker seg ut og rullebanen flyttes. Det vil også være areal med tilknytning til eksisterende dypvannskai. Det Bodø kommune håper på er selvfølgelig at et klargjort industriområde på Lille Hjertøy vil gi oss en andel av oljeeventyret; lagring og utskipning av boreutstyr etc. ”Man skal ikke selge skinnet før bjørnen er skutt”; det er langt fra sikkert at det blir petroleumsaktivitet utenfor kysten vår – og videre nordover. Slik aktivitet er det sterke krefter både nasjonalt og internasjonalt som vil bekjempe. Det er derfor et ekstremt kostbart sjansespill å starte arbeidet med å klargjøre Lille Hjertøy for petroleumsvirksomhet. Dersom det også er andre virksomheter som ønskes plassert på Lille Hjertøy, så er det et nærliggende alternativ. Bodø kommune kjøpte for flere år siden Kvalvikodden. Der kan disse bedriftene lokaliseres – forutsatt er at man makter å bygge en tilfredsstillende adkomst til området. Og som nevnt av Kajakkubben, så har vi områder på Langstranda. Etter hva jeg har forstått var en del av utbygningsregnskapet for Lille Hjertøy salg av utsprengte steinmasser. Nå viser det seg at steinkvaliteten ikke holder mål, dvs. at de ikke kan brukes til annet enn fyllmasse. Steinbruddet på Kvalvikodden kan gjenåpnes og gi inntekter inntil man får tomtekjøpere. På Kvalvikodden – når den var i forsvarets eie – var det også planer for en dypvannskai.

Det å gjøre seg lekker for petroleumsnæringen er det flere som gjør – de fleste kystkommuner ser for seg et ”Klondyke” hvis de blir valgt til å være ” Statoils sengekamerater”.

Et slikt eventyr kan gi kortvarig lykke, men evigvarende ”dagen derpå” – når alle brønner er tomme, og naturen og fiskebestander er rasert.

Det andre aspektet ved Lille Hjertøy er verdien som uberørt naturområde i byens umiddelbare nærhet. Kajakklubben har redegjort for dette, og Naturvernforbundet slutter seg til konklusjonen: Ingen del av Lille Hjertøy må bygges ut til industriformål.

Dag Neiden

Naturvernforbundet avd. Salten