Innspill til regional planstrategi 2021-2024

Nordland behøver en grønn omstilling – ikke «grønn vekst».

Les vårt innspill her! (PDF)