Naturvernforbundet i Lofoten

Naturvernforbundet i Lofoten er et aktivt lokallag i Naturvernforbundet. Vi arbeider med en rekke natur- og miljøsaker.

Leder: June Grønseth

E-post: junegronz@gmail.com

Telefon: 415 09 252

Les vår årsmelding for 2017!