– Vefsna er Indre Helgelands største ressurs for å utvikle reiseliv og turisme!

Slik starter en artikkel fra Næringsavisas juniutgave i 2007. Avisa er utgitt av Mosjøen og omegn Næringsselskap (MON) og Mosjøen Næringsforening. – Det er meget gledelig at det lokale næringslivet nå ser det store potensialet som Vefsnavassdraget har i reiseliv og turismesammenheng, sier Tor Steffensen i Naturvernforbundet og Vern Vefsna. Etter flere års kamp mellom kraftutbyggingsinteresser og naturvernere, bestemte den rød-grønne regjeringen seg for at dette vassdraget i Nordland skulle vernes.

Artikkelen som vekker Tor Steffensen og naturvernernes begeistring, er et lengre intervju med Jim Nerdal i MON. Han mener elva er en perle som i løpet av fem år kan gi distriktet millioninntekter dersom man makter å samarbeide om å legge til rette for fisketurisme.

– Her tenker Nerdal og næringslivet han representerer helt rett. Miljøorganisasjonene har alltid framhevet at Vefsnavassdraget har større verdi i slik sammenheng og vil gi flere varige lokale arbeidsplasser enn hva det skrinlagte kraftutbyggingsprosjektet «Muligheter Helgeland» hadde kunnet tilby, slår Tor Steffensen fast. Han synes Nerdal og MONs utspill danner et godt grunnlag for samarbeid med Vern Vefsna og Naturvernforbundet for å få Vefsna gyro-fri.

Unik mulighet
– Laksefiske i Namsen tilfører Namdals-regionen 100 millioner kroner i året. I åtte av de ti siste årene før Vefsna ble ødelagt av gyro, var de totale fangstene større i Vefsna enn i Namsen. Det gir et visst bilde av hvilket potensial ei friskmeldt elv har. Sammen med Fusta, Drevja og Halsanelva vil vi ha et unikt tilbud. Tenk deg ei Vefsna der man kan fiske laks fra sjøen til langt opp i Susendal. En unik natur, rent vann, godt tilrettelagte tilbud. Det vil klinge godt i ørene til fiskeentusiaster, friluftsfolk og andre langt utenfor våre landegrenser, sier en entusiastisk Jim Nerdal til Næringsavisas journalist Geir Arne Glad.

Nerdal er tydelig på at fisketurisme aldri vil bli ensbetydende med massetursime. – Det er ikke antall personer som kommer som betyr noe, men at de som kommer legger igjen penger og bidrar til økt lokal verdiskaping, sier han.

Tor Steffensen erklærer seg enig. – Masseturisme betyr nesten alltid betydelig miljøbelastning. Med riktig utvikling vil fisketurisme kunne utvikles etter økoturisme-prinsipper der naturens tålegrenser respekteres, sier han.

Dersom planene som er lagt for å utrydde parasitten gyrodactylus salaris følges, vil Vefsna og de andre elvene kunne friskemeldes vi i løpet av fem år.

I mellomtiden satser Mosjøen og Omegn Næringsforening friskt og står også i år i spissen for den nye og populære sjøørretfestivalen. Den arrangeres i sommer for andre år på rad. Det er påmeldt deltagere helt fra Russland og Bulgaria.

Nedenfor kan du lese Næringsavisas intervju med Jim Nerdal i sin helhet. Det er gjengitt med forfatterens og Mosjøen og omegn Næringsselskaps samtykke.

Besøk nettsida til vern Vefsna

Les tidligere sak om Vefsna med relevante lenker

Vår største ressurs som turistmagnet

– Vefsna er Indre Helgeland sin største ressurs for å utvikle reiseliv og turisme.

Det sier Jim Nerdal i MON. Han mener elva er en perle som i løpet av fem år kan gi distriktet millioninntekter dersom man makter å samarbeide om å legge til rette for fisketurisme.

Unik mulighet

Laksefiske i Namsen tilfører Namdals-regionen 100 millioner kroner i året. I åtte av de ti siste årene før Vefsna ble ødelagt av gyro, var de totale fangstene større i Vefsna enn i Namsen. Det gir et visst bilde av hvilket potensial ei friskmeldt elv har. Sammen med Fusta, Drevja og Halsanelva vil vi ha et unikt tilbud. Tenk deg ei Vefsna der man kan fiske laks fra sjøen til langt opp i Susendal. En unik natur, rent vann, godt tilrettelagte tilbud. Det vil klinge godt i ørene til fiskeentusiaster, friluftsfolk og andre langt utenfor våre landegrenser, sier en entusiastisk Jim Nerdal.

Han er tydelig på at fisketurisme aldri vil bli ensbetydende med massetursime.

Men så er jeg heller ikke så opptatt av masseturisme. Det er ikke antall personer som kommer som betyr noe, men at de som kommer legger igjen penger og bidrar til økt lokal verdiskaping, sier han.

Dersom de planene som er lagt med tanke på gyrobehandling av elvene følges, vil vi i løpet av fem år kunne friskemelde dem. Det tidsskjemaet som nå er lagt, innebærer at siste behandling skal skje i 2010. Senest i 2012 vil elva være frisk og lakseførende. Det betyr at vi ikke har mer tid enn nødvendig for å kunne gjøre de forberedelsene som trengs for å utnytte det potensiale Vefsna og de andre elvene i distriktet representerer, mener han.

Innsatsområder

Nettverksbygging, bedriftsutvikling, infrastruktur og etablererkompetanse er viktige områder som det nå må jobbes aktivt med.

Når det gjelder nettverksbygging er vi godt i gang med sjøørretfestivalen. Gjennom den har vi allerede skaffet oss et gode kontakter og kunnskap om hva som kreves for å gjøre området attraktivt for fisketurisme.

Et EU-interregprogram med fisketursime er også under planlegging, og blir forhåpentligvis en realitet i løpet av høsten.

Dette vil være et samarbeid mellom Vefsn, Grane og Hattfjelldal og Västerbotn. I Västerbotn har de satset nettopp på denne typen reisemål, og hatt suksess. I løpet av noen få år har de tredoblet besøket, og bygd opp en levende bygdenæring. Dette må vi kunne lære noe av, og et interregprogram med fiske som hovedinnhold vil være svært nyttig. Vi bør også kunne få i gang et bedriftsutviklingsprogram for etablerere som ønsker å satse på denne typen turisme. Dette finnes det midler til i ulike systemer. Det er bare snakk om at de tre kommunene tar et felles initiativ og går i gang. I så måte har vi allerede hatt diskusjoner om turisme tilknyttet ei friskmeldt Vefsna, opplyser Jim Nerdal.

Infrastruktur

Han ser også for seg at kommunene kan bidra til at det blir bygd ut en infrastruktur med parkering og andre tiltak som øker tilgjengeligheten til elva.


Vi har gamle stier og fiskeplasser som er gjengrodd. Det må være et mål å få ryddet dem og å legge til rette for at vi kan ta bruk hele elva. I tillegg vet vi at det finnes både koier, hytter og hus i nærheten av Vefsna som meget godt kan benyttes til fisketurisme. Husk at de som dyrker denne sporten ønsker å ha det makelig, men de er ikke ute etter luksus. Derfor må vi bygge opp tilbud som holder en viss standard, uten å bli overdådige. I tillegg snakker vi faktisk om en form for reiselivssatsing der vi ikke nødvendigvis må ha alt på plass med en gang, men der man kan utvide virksomheten sakte men sikkert, sier Jim Nerdal.

Flere tilbud

Det er også slik at mange av de som dyrker fiskesporten også er familiefolk. Det kan meget vel finnes andre typer aktiviteter som kan bygges opp rundt Vefsna og de andre elvene, men som ikke nødvendigvis innebærer at man må være ihuga sportsfisker.

– Men min klare holdning er vi starter med fisketurister. Så kan vi sakte men sikkert utvide tilbudet. Men tida er knapp. Vi må fortsette den jobben som er startet gjennom sjøørretfestivalen og legge en strategi for hvordan vi skal legge opp reiselivet knyttet til Vefsna og de andre elvene i distriktet, sier Jim Nerdal.

Laksfors og Vefsna i full skrud.
Foto: Vern Vefsna


Jim Nerdal, Mosjøen og omegn Næringsselskap (MON):

”Det er ikke antall personer som kommer som betyr noe, men at de som kommer legger igjen penger og bidrar til økt lokal verdiskaping”

– Vefsna med sidevassdrag er et paradis for dagens og, kanskje i enda større grad, morgendagens sportsfiskere og friluftlivsglade, sier naturvernveteran Per Flatberg (bildet under). Foto: Vern Vefsna

Per Flatberg er glad i Vefsna. Han er en av Norges Naturvernforbunds fremste forkjempere for vern av våre gjenværende, ikke utbygde vassdrag. Sammen med resten av Naturvernforbundets organisasjon, sterke lokal krefter i aksjonen Vern Vefsna og en samlet miljøbevegelse, har han bidratt til at Vefsna blir vernet og sikret for dem som kommer etter oss.
Foto: Tor Steffensen, Vern Vefsna og Naturvernforbundet.

Fiske fra båt er et spennende tilbud, men det finnes mange flere muligheter, sier Jim Nerland i MON:

”Vi har gamle stier og fiskeplasser som er gjengrodd. Det må være et mål å få ryddet dem og å legge til rette for at vi kan ta bruk hele elva”