Naturvernforbundet i Grenland har sendt innspill til høring om E18 Bamble – Gjerstad

Standpunktet om bygging av en 2/3 felts motorvei for 90 km/t står vi fortsatt på, og kravene fra natur-, miljø- og klimahensyn har bare blitt skjerpet de siste årene.