Velkommen til oppstartsmøte i Vest-Telemark

Naturvernforbundet i Telemark har gleden av å invitere alle medlemmer bosatt i Seljord, Kviteseid, Vinje, Tokke, Fyresdal og Nissedal til informasjonsmøte om Naturvernforbundets arbeid. Vi håper også på oppstart av det nye lokallaget Naturvernforbundet i Vest-Telemark.

Tid: onsdag 29. september 2021, klokka 18:00
Sted: Tokke kommunehus, Storvegen 60, 3880 Dalen – inngang nede.
Mulighet for digital deltakelse via Zoom videokonferansesystem,

https://us06web.zoom.us/j/85110302019
Lenke til påmelding: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3LhPSD2nGU2C47NtQT1b7YtNzI8WXgtOtlq6SsKO5blUMTdJNDNCNjlJTENZQktTTzZLQUFVSDgxQS4u 

Møtet vil starte med en kort orientering om Naturvernforbundets arbeid i Telemark ved fylkesstyret og Naturvernforbundets medlemmer fra Vest-Telemark. Her vil vi få litt info om unike naturverdier i regionen og den pågående vilkårsrevisjonen for Tokke-Vinjevassdraget.

Deretter vil rådgiver Ingegjerd Meyer fortelle litt om Naturvernforbundets arbeid nasjonalt og dagsaktuelle saker.
Etter innledningene vil det være tid til spørsmål og diskusjoner.

Kl 19 vil det bli oppstart av nytt lokallag med følgende saksliste:

  • Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden og saker til eventuelt
  • Lokallagets omfang
  • Valg av styre

Miljøvennlig hilsen
Øystein Dalland                                                         Eli Birkeland
Fylkesleder, Naturvernforbundet i Telemark                  Fylkessekretær 
Telemark@naturvernforbundet.no

For veiledning om hvordan bruke Zoom, se https://naturvernforbundet.no/digitalemoter/.
For tekniske spørsmål eller hjelp, kontakt: Ane Norgård Brohaug, 91711740 ane@naturvernforbundet.no.