Skandaløs kraftutbygging i Troms tillates av regjeringen – svære områder inngrepsfri natur går tapt

Naturvernforbundet reagerer sterkt på tillatelsene til den omfattende vannkraftutbyggingen i Troms som olje- og energiminister Tord Lien i dag ga tillatelse til. Dette er en av de mest omfattende vannkraftutbyggingene det er gitt tillatelse til de senere årene. Viktige deler av tillatelsen går også på tvers av innstillingen fra Norges vassdrags- og Energidirektorat (NVE).

– Hensynet til verdifulle naturverdier overkjøres rått og brutalt av regjeringen, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. Her vil store områder med villmarkspreget natur forsvinne som en følge av utbyggingen.  I tillegg kan utbyggingen gå utover reindriften i området.

Det er i den innerste delen av Ullsfjorden, den delen som heter Sørfjorden i Tromsø kommune at utbyggingene skal skje. Her finner vi i dag et kystalpint fjordlandskap og en fjellheim med isbreer, breelver og vann på rekke og rad. NVE gikk mot utbygging av Stordal kraftverk av hensyn til den sårbare høyfjellsnaturen.

– Det er helt utrolig at regjeringen overkjører NVE når også de mener miljøkonsekvensene av utbyggingene er for store, sier Haltbrekken. – Naturvernforbundet mente det ikke burde være noen utbygging her nettopp fordi det kommer i så stor konflikt med villmarkspreget natur. Derfor hadde vi håpet at regjeringen kunne sette hensynet til naturen først for en gangs skyld når de behandlet disse sakene. Vi beklager på det sterkeste at dette ikke har skjedd.

Naturvernforbundet vil nå forsøke å ta saken til Stortinget. Det voldsomme utbyggingspresset vi ser på norsk natur i dag kan ikke fortsette på denne måten. Hensynet til naturen og kommende generasjoner må komme langt høyere opp. Stortinget har tidligere sagt at utbygging av fornybar energi ikke skal gå utover verdifulle naturområder, slik det gjør i denne saken.