Sofasamtale på nett – Plass til natur i det grønne skiftet?

Er det plass til naturen i det «grønne skiftet», er grønn vekst og økonomi mulig? – Bli med på sofasamtalen ved å trykke på zoom-lenken nedenfor.

blomstereng

«Naturens dag» er en nasjonal markering som arrangeres 22. august kl 1900.

Lenke til Zoom-møte: https://us06web.zoom.us/j/81338921463?pwd=NHVvMWliQ2VOeFN2V0IvSm9HQU5yQT09

Målet er å løfte fram viktigheten av en ansvarlig natur- og klimapolitikk og Stortingsvalget 2021 som et avgjørende valg for naturen. Vi håper dette blir både et natur og klimavalg- og ikke bare sistnevnte.

Lenke til facebookevneten: https://www.facebook.com/events/2957158987860191?ref=newsfeed

Tema for sofasamtalen:

Er det plass til naturen i det «grønne skiftet», er grønn vekst og økonomi mulig, og hva må vi eventuelt få på plass for å få til «gjennomgripende samfunnsendringer» som FNs Naturpanel har vist til som helt nødvendig? Naturvernforbundet i Troms ønsker en debatt, samt synspunkter på om den valgte grønne omstillingen lar seg gjennomføre uten at det vil føre til ytterligere tap av natur, naturkrise og forringelse av økosystemene.

Vi har invitert et svært kompetent og interessant panel for å hjelpe oss med disse spørsmålene og vi inviterer alle til å delta på vår livesending digitalt den 22 august. Vi ønsker velkommen;

– Kristin Thorsrud Teien, forskningssjef v/ Norsk institutt for naturforskning.
– Ove Daniel Jakobsen, professor i økologisk økonomi og leder for Senter for økologisk økonomi og etikk v/ Nord Universitet.
– Tone Smith, økologisk økonom (Ph.D) og leder av fagrådet til Rethinking Economics Norge.
– Carlo All, professor og leder av Norsk senter for berekraftig klimatilpassing, Vestlandsforskning.
– Ordstyrer for sofasamtalen vil være Christine Myrseth (Fnf-koordinator i Troms).

Bakgrunn for sofasamtalen:

I det siste har begreper som «grønn økonomisk vekst», «grønne gruver», «grønne mineraler», «grønne jobber», «grønn kunnskap», «grønn (ikke fossil) energi» og bærekraft blitt en del av det offentlige ordskiftet og kan oppsummeres i forsøket på å løse klimakrisen gjennom et «grønt skifte». Klimakrisen jmf. FNs Klimapanel sine rapporter krever at vi kutter drastisk i våre Co2 utslipp.
Fornybar energi og «grønn økonomi» med Co2 vennlige jobber er løftet fram som redningen for fortsatt økonomisk vekst og løsningen på klimakrisen.

Da FNs Naturpanel kom med sin rapport i 2019 om tilstanden til naturmangfoldet var det klart at «gjennomgripende samfunnsendringer» var nødvendig for å unngå naturtap og katastrofale konsekvenser for vårt livsgrunnlag. FNs Naturavtale skal vedtas senere i år. Den må bli like viktig for naturpolitikken verden over som Parisavtalen har vært for klimapolitikken. Den forrige naturavtalen ble inngått i 2010, og målene skulle ha vært nådd i 2020. Ingen land har klart å oppnå alle målene og Norge klarte kun et fåtall.

Det grønne skiftet ser foreløpig ut til å følge samme mønstre som før med stadig mer nedbygging av natur- forskjellen er at denne gang er maskinene Co2 frie. Norsk politikk fortsetter å forsyne seg av natur. Veier, vindkraftanlegg med tilhørende infrastruktur, kraftledninger, hytter, reiselivsanlegg, industri, fiskeoppdrett i sjø og på land, monokulturelt skogbruk og tusen andre inngrep bidrar alle til at vår fellesarv, naturen, går tapt – bit for bit. Er det plass til naturen, vårt livsgrunnlag i det grønne skiftet som presenteres fra ulike talerstoler i valgkampen?

Organisasjonene som står bak markeringen av naturens dag er: Den Norske Turistforening, Norsk Friluftsliv, WWF-Norge, Sabima, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Naturvernforbundet og samarbeidsnettverket Forum for natur og friluftsliv.

Join Zoom Meeting

Time: Aug 22, 2021 07:00 PM
https://us06web.zoom.us/j/81338921463?pwd=NHVvMWliQ2VOeFN2V0IvSm9HQU5yQT09

Meeting ID: 813 3892 1463
Passcode: 114261

Relevante lenker:

FNF: https://fnf-nett.no/troms/digital-sofasamtale-om-baerekraft/

Artikler fra deltakerne:

Carlo All: https://www.vestforsk.no/nn/2021/verda-manglar-ein-plan-b-den-ma-pa-plass?fbclid=IwAR28pnCIRt8vwP9aq59o9tQ-UEPtwzXXu_elyYsXKFXckPgbKDDfZrL1bE0

Kristin Thorsrud Teien: https://www.dagsavisen.no/debatt/2021/08/04/naturen-taler-ikke-flere-store-ord/?fbclid=IwAR3EcuhHz4__ucASY8jFqnCQsdVJeVTF9uibZNM3QIe5Ois3Hq6w7cEkqrE

Tone Smith: https://www.spireorg.no/nyhetsarkiv/natur-eller-finans?fbclid=IwAR3NdlaVg_Ws9Hfb1weP-efj6Y2wf12q9Te9C44OiT8cUnzWHql_475Kbno

Ove D Jakobsen: https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/handelshogskolen/artikler/Sider/Ove-vil-gjore-Nordland-til-foregangsregion-innen-okologisk-okonomi.aspx