Du er her:

  • Buskerud

Nyheter

Innlegg:

Bukken vil framleis passa havresekken.

04.02.2020

I Klassekampen 31.1 svarer Viken Skog på Naturvernforbundet i Buskerud sin kritikk av norsk skogforvaltning i avisa 27. januar. Hallgren og Bjella i Viken Skog hevdar at me kjem med sterk kritikk, og mange påstandar som omhandlar selskape

Dyster korallsopp
Innlegg:

Norsk skogbruk - bukken og havresekken

27.01.2020

Det manglar ikkje på gode lover og forskrifter for forvaltning av naturverdiar i skogen vår. Manglande offentleg styring og kontroll gir i praksis skogbruksnæringa stor fridom til å kontrollera seg sjølv. Då taper naturverdiane og mangfaldet i naturen overfor sterke økonomiske interesser. Mange saker frå Buskerud dei siste åra viser at det er behov for langt sterkare styring frå offentlege styresmakter.

Viser fra 61 til 64 av totalt 412 artikler