Du er her:

  • Buskerud

Nyheter

Kantsone  Stengelsrud
Innlegg:

Hogst av kantsone.

29.08.2019

Vegetasjon langs elv og vatn kallast kantsone. Kantsona har ein viktig funksjon for å redusere avrenning til vassdrag, redusere erosjon, og av hensyn til biologisk mangfold både ved og i vassdrag.

Innlegg:

Klimaendringar

07.08.2019

Torbjørn Larsen kommenterer vårt svar til han i eit innlegg 23.7 Han spør retorisk om me vil fjerne all CO2 fra atmosfæren. Kvifor han stiller dette tullespørsmålet forstår me ikkje, men svaret er innlysande - NEI!

Innlegg:

Naturlege klimaendringa?

15.07.2019

Torbjørn Pettersen har i DT.12.7 eit innlegg om klimaendringar. Han titulerer seg som sivilingeniør, og upolitisk klimarealist.

Viser fra 61 til 64 av totalt 395 artikler