70 påmeldte på internasjonal energi- og miljøkonferanse i Molde – det er fortsatt plass til flere!

Møre og Romsdal Nei til EU i samarbeid med Møre og Romsdal Bondelag og Naturvernforbundet i Møre og Romsdal arrangerer ny konferanse om forholdet vårt til EU. Konferansen arrangeres på Rica Seilet i Molde fredag 28. og lørdag 29. november 2008. Hovedtema for konferansen er «Energi- , miljø-, og transportsektoren og mulighetene for å bruke Norges ressurser til å bygge et opprettholdbart samfunn». Målgruppa for konferansen er kommune- og fylkespolitikere samt medlemmene i arrangørorganisasjonene.

Foredragsholdere på konferansen er blant andre:

  • Eberhardt Jänsch, tidligere leder i avdelingspresident for høyhastighetsbaner i Deutsche Bahn AG,
  • Erik S. Reinert, økonom ved Norsk Institutt for Strategiske Studier,
  • Henriette Westhrin, statssekretær Finansdepartementet,
  • Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.
  • Svein Guldal , styremedlem i Norges Bondelag,
  • Lise Sunsby, miljøsjef i Rica-kjeden,
  • Ola Elvevold, nestleder i Natur og Ungdom.

Representanter for Norsk Bane og Jernbaneverket. Dessuten deltar stortingspolitikere fra Møre og Romsdal i avsluttende paneldebatt på lørdag.

Tema som belyses:
– Norsk nærings-, energi og finanspolitikk i lys av finanskrisen
– Norge som energistormakt og forholdet til EU?
– Situasjonen for kraftkrevende industri i Midt-Norge og Norge.
– Muligheter for samarbeid på områder der EU-land har kompetanse, som for eksempel transportsektoren med vekt på jernbane- og vegsektoren.

Fredag 28. november
Kl. 16.00: Registrering, kaffe og mat.

Kl. 17.00: Norsk nærings-, energi og finanspolitikk i lys av finanskrisen. Erik S. Reinert, sivil- og sosialøkonom fra Norsk Institutt for Strategiske Studier – NORISS Undertema: Bør Norge investere mer i realøkonomien i stedet for i finanssparing?

Kl 18.00 Miljøutfordringene og energipolitikken. Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet

Kl 18.30 EUs miljø og energiprogram. Ragnar Semundseth faglig ansvar for energi og nordområdepolitikk ved Europakommisjonens representasjon i Norge.
Meningsutveksling og spørsmål.

Kl 19.15 Transportsektoren
Framtidsrettet kommunikasjon og erfaringer med høyhastighetsbaner. Professor Eberhardt Jänsch, tidligere avdelingspresident Deutsche Bahns Høyhastighetbaner.

Høyhastighetsbaner i Norge:
Norsk bane v/Thor W. Bjørlo eller Jørg Westermann Jernbaneverket, trolig Jon Frøisland, utbyggingsdirektør.

Spørsmål og innlegg.

Kl. 21.00: Middag på Rica Seilet

Kveldssete. Faglige innslag og underholdning.

Lørdag 29. november

Kl. 08.00: Frokost

Kl. 09.00: Energisituasjonen i Midt-Norge og Norge. Øystein Folden, leder i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, presenterer Naturvernforbundets rapport og prognoser.

Kl. 09.30: Oljeboring på kysten – hva skjer og hvorfor skal vi la være? Ola Elvevold, nestleder i Natur og Ungdom, trekker trådene fra globale klimaspørsmål til lokale ressursutfordringer.

Kl 10.00: Sektorene og løsningene

Landbrukets framtidige bidrag til energi- og miljøtiltak. Svein Guldal, styremedlem i Norges Bondelag.

Rica Seilet: Svanemerking og energieffektivisering: Lise Sunsby, miljøsjef i Rica-kjeden.

Kl 11.15 Muligheter og konflikter

Alternative energikilder og transportløsninger. Fordeler og ulemper.
Vindmøller, tidevannskraftverk, havmøller
Geovarme – en uutnyttet ressurs?

Innledninger og åpen diskusjon

Kl. 12.00: Lunsj

Kl. 13.00: Framtida – det bærekraftige samfunnet

Har vi råd til et bærekraftig samfunn? Hvem har råd om ikke Norge har? Statssekretær Henriette Westhrin fra Finansdepartementet.

Kl. 14.00: Er det rom for kreativitet?

Avsluttende paneldebatt og oppsummering med representanter fra ulike parti.

Undertema: Kan oljefondet brukes til å bygge en ny infrastruktur og et opprettholdbart samfunn?

Slutt kl 14.50 av hensyn til ferger.

Egenandel kr 1000- inkluderer overnatting, måltider og konferanseavgift. Dagpakke kr 400. Det er gitt tilskudd til konferansen fra Utenriksdepartementet.

Påmelding: M & R Nei til EU: Johannes Bae – epost Johannes.bae@neitileu.no, tlf: 715 14 680 eller mobil 911 66 557.

Annonse for konferansen

Annonse for konferansen – farger

Hamstringsfondet – artikkel av Erik Reinert

Oljeboring utanfor Møre – foredrag frå Natur og Ungdom

Foredraget til Erik Reinert