Du er her:

  • Møre og Romsdal

Nyheter

Fiskeoppdrettsanlegg
Torskeoppdrett i Gjemnes

Når det ikkje er plass til meir laks - er det då greitt med torsk?

03.05.2022 | Sist oppdatert: 03.05.2022

I det fjordsystemet i fylket som truleg har dårlegast vassutskifting har Nordmøre torsk søkt om to konsesjonar. Søknadene likna mykje på dei Naturvernforbundet har sett andre stader i fylket. Mangelfull kunnskap om naturen og lita forståing for at det er mykje som bør konsekvensutgreiast.

Massedeponi-Naturvernforbundet
Ulovlige fyllinger

Tipping av jord og stein gir tap av natur

27.04.2022 | Sist oppdatert: 28.04.2022

Ulovlige massedeponi kan i tillegg til tap av natur også føre til spredning av fremmede arter og forsøpling. Dette har lokallaget i Molde nylig tatt opp.

DSCF1549
Torskeoppdrett i Volda

Krav om stopp av anlegg

26.04.2022 | Sist oppdatert: 26.04.2022

Naturvernforbundet krev at oppstart av torskeoppdrett ved Alida i Volda kommune blir stoppa. Konsesjonen er påklaga, og må avgjerast før ein set tamtorsk i sjøen. Rømmer denne tamtorsken kan uopprettelege skade oppstå.

Viser fra 1 til 4 av totalt 499 artikler