Du er her:

  • Møre og Romsdal

Nyheter

Granplantefelt i Gjemnes
Fjord kommune: Energi- og klimaplan

Viktig med naturmangfald også

01.12.2021 | Sist oppdatert: 01.12.2021

Fjord har lagt sin energi- og klimaplan ut på høyring. Naturvernforbundet har sett på nokre avsnitt om skogen si rolle. Det er mykje rundt skog og klima som har kome litt skeivt ut og treng ei justering.

Vindturbinar(1)

Meir vindkraft frå Harøya?

26.11.2021 | Sist oppdatert: 26.11.2021

Er det ei framtid for dei 5 vindturbinane på Harøya, eller bør dei rivast? Det er spørsmålet? Naturvernforbundet har uttalt seg til søknaden om forlenging av konsesjon. Det er vesentlege manglar med naturundersøkelsane, slik at ein må ha desse på plass før det er mogleg å svare.

PA300010

Friluftspark

15.11.2021 | Sist oppdatert: 01.12.2021

Tingvoll idrettslag har varsla arbeid med friluftspark. Naturvernforbundet i Tingvoll har sett på planane. Det er nødvendig å gjere ein jobb med framande artar før ein gjer noko anna.

Viser fra 1 til 4 av totalt 499 artikler