Oppdatert snarvegkart

Naturvernforbundet var ansvarlig for det første snarvegkartet for Molde by. Det kom på nettet i 2021. Nå er det oppdatert med 17 nye snarveger.

Her finner du det oppdaterte snarvegkartet. Det viser 370 snarveger.

Nederst finner du en liste med de nye snarvegene.

Les mer om snarvegprosjektet: https://naturvernforbundet.no/moreogromsdal/ta-en-snarveg/

Vi ønsker fortsatt innspill til nye snarveger.