Ta en snarveg!

Vi har kartlagt mange snarveger i Molde

Takk til kommunen som har skiltet 20 av snarvegene som vi kartla og opprustet noen av dem. På nettsida til kommunen finner du en utmerket artikkel om prosjektet og med lenke til snarvegkartet og rapporten om snarvegkartleggingen.

Vi regner med at det fortsatt er snarveger som ikke er kartlagt. Ta kontakt dersom du kjenner til noen av disse.

Rapport om snarvegprosjektet finner du her

Snarvegkartet finner du her

Lenke til kommunens artikkel om prosjektet finner du her

Omtale i Romsdals Budstikke finner du her