Aktuell energipolitikk

Modulf Aukan skriv som gjesteskribent i Tidens Krav 7.3. innsiktsfullt om energipolitikken i Noreg. Naturvernforbundet er samd i mykje av det han skriv, mellom anna hovudproblema i norsk kraftpolitikk: – å auke forbruket skaper problem uansett. – einsidig vasskraftproduksjon er sårbar for nedbørssvingingar.

Les heile lesarinnlegget