Ålesund har ikkje kapasitet til å bli med

Epost frå Ålesund kommune 15. oktober 2007.

Spørsmålet om et «Øko-løft» i Ålesund kommune har vært drøftet i utvidet ledergruppe. Rådmannen konkluderte der med at Ålesund hverken har økonomi eller ledig kapasitet til å engasjere seg i en slik satsing nå.         Med vennlig hilsen   Kjell Sandli Enhetsleder