Alpinanlegg

Vi har registrert i avisene i vår at det er eit alpinanlegg under planlegging i Nesset kommune. Naturvernforbundet ønskjer innsyn i saka på lik line med andre partar, og ber om å få tilsendt dokument m.v. så snart dei ligg føre.

Les brevet frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Nesset kommune