Åndalssetra har viktige naturverdiar

Gjemnes kommune har lagt ut på høyring ein plan om hyttefelt på Åndalssetra. Naturvernforbundet er kritiske til omfanget av planen.

Naturvernforbundet har vore på synfaring i området, og har påvist fleire naturverdiar som bør sikrast mot nedbygging. Tilrådinga er difor at omfanget av hyttefelta blir noko redusert.

Øystein Folden er leiar av Naturvernforbundet i Møre og Romsdal. Han kan kontaktast på telefon 91 81 25 42.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Fråsegna frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Gjemnes kommune