Åpent brev til Eli Sollied Øveraas

Natur og Ungdom utfordrar Senterpartiet i Møre og Romsdal på gasskraftverksaken.

«Regjeringen vil sørge for at arbeidet med å etablere et fullskala anlegg for CO2-fjerning på Kårstø startes, og bidra økonomisk til dette. Målet er at fjerning av CO2 skal skje innen 2009.» Dette er kanskje det klareste miljøløftet den rødgrønne regjeringa kom med i Soria Moria-erklæringa, og er umulig å misforstå for de aller fleste. Men dessverre ikke for alle. Og dessverre ser det ut til at din partikollega, olje- og energiminister Odd Roger Enoksen, er en av dem som sliter med å forstå dette løftet.

Nå har det etter hvert vist seg at regjeringa så langt har gjort for lite for å få i gang det planlagte renseanlegget på Kårstø, og Norges vassdrags- og energidirektorat sier at det derfor ikke er mulig å ha renseanlegget på plass i løpet av 2011. Dette i seg selv er ille nok, men når vi kan lese i Dagsavisen 17.02 at olje- og energiministeren vil vente med å bygge CO2-renseanlegget på Kårstø til etter at gasskraftverket på Mongstad er ferdig, altså en byggestart i 2014, kan vi virkelig spørre oss selv om regjeringa har lest sin egen regjeringsplattform.

Gjennom femten år har Senterpartiet og Natur og Ungdom stått sammen i kampen mot forurensende gasskraft. Vi har kjempet fordi klimaendringene stadig truer flere, fordi stadig flere rammes av ekstremt vær og fordi både norske og globale klimagassutslipp øker raskt og ukontrollert. Vi har sagt nei til gasskraft fordi løsningen på de enorme miljøproblemene ikke er økt forurensing.

Senterpartiet har vist før hva dere mener om forurensende gasskraft: Det aksepteres ikke. Siden 2000, da dere gikk av på gaskraftsaken, har den norske utslippssituasjonen blitt betydelig forverret og nye rapporter viser at klimaendringene er enda mer dramatiske enn man tidligere har trodd. Hvis Senterpartiet vil vise at dere fortsatt fortjener grønnfargen i logoen deres, må dere stå sammen med miljøbevegelsen og ikke akseptere at miljøløftene brytes. Det finnes ingen unnskyldning eller tilgivelse for noen som helst utsettelse av renseanlegget på Kårstø. Det må stå ferdig i 2011. Rens Kårstø nå!


Lise Staurnes, leder i Møre og Romsdal Natur og Ungdom