Åpent brev til formannskap og kommunestyre i Rauma

Vedrørende reguleringsendring, Øran Vest Industriområde.

Naturvernforbundet i Rauma og Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, kjenner denne saka kun fra avisene, men vi reagerer sterkt på dette som ser ut til å være en katastrofal planlegging med store negative konsekvenser for naturglede og lokalsamfunn .

Verdens beste kommune. .. for hvem???

Åndalsnes er så heldig å ha et unikt utsiktspunkt som ligger usedvanlig strategisk plassert„ det er ikke mange byer som kan skryte av tilsvarende i gangavstand fra sentrum! Tenk hvor fint det vil være når man arrangerer konferanser og annet på det nye, flotte kulturhuset, og man kan anbefale folk en rask spasertur til Kamsodden for å se store deler av fjorden samtidig som en har en spektakulær utsikt til fjellene i retning Romsdalen! Eller for, lokalbefolkningen på Åndalsnes som allerede nyter dette stedet, og som skal bli enda mer tilgjengelig, også for bevegelseshemmede. Kommunen har gjort en stor innsats for å gjøre Kammen og Kamsodden til et fantastisk og lett tilgjengelig sted for naturglede for alle! Her er det brukt mye penger på å opprette et friområde med store naturkvaliteter.

Tirsdag 28. august kan dessverre bli dagen hvor Raumas politikere går inn for å ødelegge disse naturkvalitetene ved at det her gis mulighet for industribygg med en høyde på 25 meter, 5 meter høyere enn høyeste punkt på Kamsodden .. Da mister politikerne all troverdighet når det gjelder visjonen. Og man innfrir til fulle alle pessimisters negative forventninger: «De vedtar en visjon, men fortsetter som Ø. . .» De partiene som ønsker å utgi seg for å ta vare på naturverdier har fremdeles muligheten. Alle politikerne må stå til ansvar for sine valg, både i forbindelse med hostens kornntunevalg, men også underpolitikerdebatten under vårt

Naturgledeseminar på Korsbakken førstkommende lørdag!

Vi håper politikerne i Rauma kan snu i denne saka , og heller arbeide for andre tomtealtenativer, så vi slipper høyhus av denne typen i vår kommune!

Hvis ikke er dette en helt åpenbar, klagesak å videresende til Fylkesmannen.. Og, en svært dårlig Raumareklame!

Vennlig hilsen

Gunn N. Klorstøl

for Naturvernforbundet i Raum a

Øystein Folden

for Naturvernforbundet i Møre og Romsdal