Arbeid med bussrutene på Nordmøre

Etter at vegen vart sperra mellom Ålvundeid og Sunndalsøra på grunn av ras, har det vore store problem med kollektivtilbudet på strekninga Kristiansund – Sunndalsøra. Naturvernforbundet har gjennom mange kanalar forsøkt å få betre informasjon om kva busstilbod som gjeld når.

Naturvernforbundet er ikkje nøgd med at verken busselskap, Trafikanten eller fylket har klart å gi gode svar på kva bussruter som gjeld.

Øystein Folden er leiar i Naturvernforbundet i Tingvoll og har telefon 91 81 25 42.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Naturvernforbundet ber om møte med Møre og Romsdal fylkeskommune

Manglar ved bussrutene på nett