Arbeid med framande artar i verneområde

Naturvernforbundet har sendt brev til Verneområdestyret for Dovrefjell – Sunndalsfjella.

Naturvernforbundet ber verneområdestyret for Dovrefjell – Sunndalsfjella ta opp arbeidet med registrering og fjerning av framande artar.