Areal til golfbane – Hustadvika

Epost til Fræna kommune 14. mai 2006.

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har registrert at det blir arbeidd med golfbane i fjæresteinane ved Hustadvika. Vi ber om at kommunen registerer Naturvernforbundet i Møre og Romsdal på postlista når det blir nokon form for kommunal handsaming av denne saka. Adressa følgjer nedanfor (kontoret vårt er nedlagt).

Viss aktuell korrespondanse føreligg digitalt, kan de i staden sende det til:

moreromsdal@naturvern.no

Øystein Folden

leiar, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

6630 Tingvoll

tlf 918 12 542/71 53 33 31