Årsmøte 2024

Kristiansund og Averøy

Årsmøte Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy 2024

Sted: Dalabergan 4 B
Kantina til enhet for Kommunalteknikk, Kristiansund kommune (Hagelin)

Tid: onsdag 28. februar kl 18:00

Saksliste

Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
Godkjenning av innkalling og saksliste
Styrets årsmelding
Regnskap 2023
Innmeldte saker
Aktivitetsplan 2024
Budsjett 2024
Valg
-Styre (eget valg av leder og kasserer)
-Valgkomité
-Revisor
-Utsendinger til fylkeslagets årsmøte
-Utsendinger til landsmøte

Kl 19:00
Bok og kåseri: Kampen om Dovrefjell
Etter at årsmøtet er ferdig, får vi besøk av forfatteren Svein Sæter, med et svært engasjerende kåseri om Dovrefjell-Sunndalsfjella. Sammen med datteren Yngvild har han skrevet boka «Kampen om Dovrefjell. Europas siste intakte høgfjellsøkosystem». Den viser hvilken fantastisk skattkiste fjella våre er, og hva som truer disse skattene. Her fins Europas siste opprinnelige villrein, her er arter du ikke finner noen andre steder og spor etter de første menneskene i Norge. Boka er svært aktuell: Villreinen og mange andre arter er ført opp på rødlista for første gang. Presset mot vassdraga øker. Fjellturismen kan bli regulert.
Det blir mulig å få kjøpe boka etter kåseriet.

Disse tre storbukkene i Sunndalsfjella tilhører bestanden av Europas siste opprinnelige villrein. (Foto: Svein Sæter)

Det blir enkel servering.

Vi gleder oss til å se deg på årsmøtet!

Hilsen styret