Årsmøte i Ålesund og omegn

Innkalling blir sendt på e-post og i post til dei som ikkje er registrert med e-postadresse. Innkallinga finn du også som vedlegg her.

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn har årsmøte tirsdag 8. februar kl. 18:30. Møtelokale hos ÅRIM, Langelandsvegen 1 (2. etg.), 6010 Ålesund
Saksliste
– Val av ordstyrar.
– Styret si årsmelding.
– Revidert rekneskap.
– Saker frå styret.
– Saker som er framlagt av medlemmene innan 1.2.
– Budsjett og arbeidsprogram.
– Val av leiar og styremedlemmer.
– Val av utsendingar til fylkeslaget sitt årsmøte.
– Val av kandidat til fylkesstyret
– Val av delegat til landsmøtet
– Val av valkomité og revisor.

Sakspapir blir lagt ut her så snart dei er klare.

Etter årsmøtet, ca. kl. 19.00, vil fylkessekretær Øystein Folden holde et innlegg med tema: Natur i møte med Plan og bygningslova.