Årsmøte i Molde 2022

Naturvernforbundet i Molde ønsker velkommen til årsmøtet i 2022.

Tid:    Mandag 7. februar kl 18:00
Sted: Klubblokalet til Maleklubben Molde, Storgata 46, Molde. 2. et.

Saksliste

– Valg av ordstyrer.
– Styret si årsmelding.
– Revidert regnskap.
– Saker fra styret.
– Saker som er framlagt av medlemmene innen 31.1.
– Budsjett og arbeidsprogram.
– Valg av leder og styremedlemmer.
– Valg av utsendinger til fylkeslaget sitt årsmøte.
– Valg av kandidat til fylkesstyret
– Valg av delegat til landsmøtet
– Valg av valkomité og revisor.

Sakspapir blir lagt ut her så snart de er klare.