Årsmøte i Rauma

Det meste du trenger å vite om årsmøtet vil du etter hvert finne her.

Naturvernforbundet i Rauma har årsmøte onsdag 9.2.2022 kl. 19.00 på Sødahlhuset.

Vi starter kvelden med at Svein Gunnar Rydjord forteller litt om regenerativt landbruk. Svein Gunnar har studert regenerativt landbruk på Høgskulen for grøn utvikling, og jobber med å praktisere regenerative metoder på gårdsbruket Johansgarden i Måndalen. Møtet er åpent for alle som ønsker å komme å høre på. Selve årsmøtet blir holdt til slutt.

Det vil bli god tid til diskusjoner og løst prat.

Det kan være noe uvisst nå om årsmøtet blir med fysisk oppmøte eller digitalt. Nærmere informasjon kommer på denne sida. For å sikre oss at alle som vil være med på årsmøtet får anledning til det, ber vi om påmelding til naturvernirauma@gmail.com eller sms til 415 37 124.

Saksliste for årsmøtet
– Val av ordstyrar.
– Styret si årsmelding.
– Revidert rekneskap.
– Saker frå styret.
– Saker som er framlagt av medlemmene innan 3.2.
– Budsjett og arbeidsprogram.
– Val av leiar og styremedlemmer.
– Val av utsendingar til fylkeslaget sitt årsmøte.
– Val av kandidat til fylkesstyret
– Val av delegat til landsmøtet
– Val av valkomité og revisor.

Sakspapir blir lagt ut her så snart dei er klare.