Årsmøte Naturvernforbundet i Molde

Velkommen til årsmøte i Naturvernforbundet i Molde! Saker som ønskes behandla på møtet, må meldes til styret før 3. februar.

Sakliste:
1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Styrets årsmelding 2023
4. Regnskap 2023
5. Innmeldte saker
6 Aktivitetsplan 2024
7. Budsjett 2024
8. Valg

Klimarådgivar i Molde kommune, Ole Bertil Tveita Tingvoll, fortel om klimaarbeidet i kommunen.

Inngang i G-fløya på sørsida av Molde vgs