Årsmøte og temamøte om forureina jord i Ålesund

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn har årsmøte i Ålesund bibliotek – Spjelkavik filial – onsdag 26. mars kl. 1800. Etter årsmøtet vil Marianne Langedal fra Miljøenheten i Trondheim kommune snakke om grunnforurensning, miljø og helse.

Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn

Årsmøtet blir i Ålesund bibliotek – Spjelkavik filial (Moa) – onsdag 26. mars kl. 1800.

Sakene som blir tatt opp på årsmøtet er disse:

Sak 1 Valg av ordstyrer

Sak 2 Styrets årsmelding

Sak 3 Revidert regnskap

Sak 4 Forslag til arbeidsplan

Sak 5: Organisering av Miljøagentene i Ålesund og omegn

Sak 6 Saker framlagt av medlemmene

Sak 7 Valg

– lokallagsstyre

– medlem og varamedlem i fylkesstyret

– valgkomité

Etter årsmøtet vil Marianne Langedal fra Miljøenheten i Trondheim kommune snakke om grunnforurensning, miljø og helse. Marianne Langedal har doktorgrad i geokjemi, og hun har bl.a. arbeidet med forvaltningspraksis for grunnforurensning, kontrolltiltak for massedeponier, kartlegging og utskifting av forurenset jord i barnehager og vurdering av kilder til sedimentforurensning samt opprydding av forurensede sedimenter i Trondheim havn. Mange aktuelle tema i vårt område, med andre ord.

Kjersti Finholt er leder i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn. Hun har telefon 92 29 97 38.