Åsprong hyttefelt – reaksjonar frå Naturvernforbundet

Åsprong hyttefelt har omfattande konsekvensar for Tingvoll-naturen, og Naturvernforbundet har difor fleire kommentarar til den foreslåtte utbygginga.

Naturvernforbundet uttaler seg til eit forslag til ein reguleringsplan for området.

Øystein Folden har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Les uttalen frå Naturvernforbundet i Tingvoll

Vidaresending av brev frå Naturvernforbundet

Utkast til reguleringsplan for Åsprong hyttefelt

Åsprong hyttefelt – rapport om biologisk mangfald

Åsprong hyttefelt – illustrasjonsplan