Autopass på ferger

Lesarinnlegg frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.

Naturvernforbundet ser det som positivt med Autopass på ferger når passasjerene slipper å betale. Dette er et godt klima- og miljøtiltak.

Et vedtak i fylkeskommunen om gjennomføring av ordningen vil stimulere til mindre bruk av personbil. Enten ved at en del av bilbrukerne blir motiverte til å ta med passasjerer, de kan eventuelt sette bilen igjen på fergekaia eller ta buss. 

Passasjerer på ferger betaler alt for mye ut fra vekt og den plass de tar på en ferge sammenlignet med bilene.

For reisende med personbil, vil autopassordningen ha den fordelen at det blir færre biler på fergene. Dette vil gi en mer fleksibel transportavvikling og færre biler blir stående igjen til neste fergeavgang. 

For reisende som ikke er lokalkjente, vil konsekvensen av en ordning der det blir gratis for passasjerer på riksvegferger og ikke på fylkesvegferger føre til usikkerhet og forvirring. Ikke minst for turister.

Øystein Folden, leder,

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal