Av og til er skjøtsel nødvendig for å ta vare på naturmangfoldet

Naturvernforbundet i Tingvoll gjennomfører skjøtsel av nokre utvalde naturtyper.

Det er utarbeidd rapportar for fem område Naturvernforbundet i Tingvoll har gjennomført skjøtsel av i 2020.