Avfallet på Reset

Epostutveksling med Tingvoll kommune.

Epost frå Naturvernforbundet i Tingvoll 27. august 2008:

Naturvernforbundet i Tingvoll registrerte tidlegare i år noko arbeid med sikte på å få fjerna avfallet lokalisert på Reset etter Nordmøre Bioel. Vi har sett at avfallet framleis ligg der og vil gjerne no høyre kva som skjer med denne saka.

Med helsing

Øystein Folden

leiar, Naturvernforbundet i Tingvoll

Epost frå Tingvoll kommune 2. september 2008:

Vi hadde et møte med fylket i mai ang. finansieringsmuligheter og hvor lang tid vi kan regne oss på oppryddinga.

Eneste økonomiske bidrag vil være gjennom et ekstrabeløp under skatteutjevningsposten. (kan utgjøre i størrelse 20% – 30% av kostnaden – søknad er sendt).

Fylket gir oss inntil 3 år dersom det ikke melder seg miljøproblemer.

Vi har et tilsyn med massene for å registrere om det er forhold som tilsier en rask opprydding p.g.a. miljøproblemer (lukt, fugl, dyr, sjenanse for naboen). Tingvoll Interiør som eneste og nærmeste nabo har lovt å si ifra dersom de registrerer slike tendenser. Dette har ikke skjedd så langt.

Mvh.

Arne Hagen

teknisk sjef

tlf. 71 53 24 37 / 99 51 62 66

arne.hagen(a)tingvoll.kommune.no

Tingvoll kommune, 6630 Tingvoll