Avfallsforbrenning – kva meiner Naturvernforbundet eigentleg om det?

I juni 2007 blei Øystein Solevåg frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal bede av Norges Naturvernforbund om å stille på ei synfaring i samband med planar om å byggje eit avfallsforbrenningsanlegg i tilknytting til raffineriet på Slagentangen i Vestfold.

Synfaringa var til eit avfallsforbrenningsanlegg i Skövde i Sverige. I samband med synfaringa var Naturvernforbundet invitert til å halde eit innlegg om avfallsforbrenning.

Øystein Solevåg har telefon 40 23 47 05.

Innlegget til Solevåg i Skövde