Avgift på avfallsforbrenning i Sverige gir nye muligheter i Møre og Romsdal

Før helga meldte Sveriges Radio at det trolig blir avgifter på avfallsforbrenning i Sverige fra nyttår. – Dette vil trolig redusere avfalltransporten fra Norge, og det bør gjøre kildesortering og mer miljøvennlig avfallshåndtering mer aktuelt i Møre og Romsdal, sier leder i Naturvernforbundet i fylket, Øystein Folden. Han utfordrer kommunene.

Flere kommuner i fylket har den siste tiden begynt å sende avfall til Sverige eller diskutert å gjøre dette. Naturvernforbundet mener dette på mange måter er et blindspor i avfallspolitikken. – Innbyggerne i Møre og Romsdal trenger først og fremst et bedre tilbud om kildesortering, sier Folden. – Spesielt gjelder dette matavfall, plast og farlig avfall.

Ordningene varierer litt i kommunene, men utenom Romsdal er situasjonen spesielt dårlig når det gjelder matavfall. – Informasjonen til innbyggerne om avfallshåndtering, kildesortering og leveringsordninger for farlig avfall bør også forbedres, mener Folden.

– Enkelte vil hevde at økte svenske avgifter vil gi mer forbrenning og deponering i Norge. Naturvernforbundet vil derfor også ta opp behovet for å få en miljømessig forsvarlig sluttbehandling, lover Folden. – Både forbrenning og deponering vil ofte være dårlige løsninger for miljøet og for innbyggerne i vårt område. Agurker og andre matrester brenner like dårlig her som i Sverige, og å deponere ren mat skaper utslipp av klimagassen metan.

– Naturvernforbundet ønsker derfor at avfall som er egnet for gjenvinning skal gjenvinnes, sier Øystein Folden. Det å gjøre om matrester til giftig aske er ikke gjenvinning. Det er derfor viktig at kommunene tar en ordentlig gjennomgang av hva slags sluttbehandling som skal gjøres for de ulike avfallsfraksjonene. Fordelen er selvsagt at å få til avtaler om en miljømessig forsvarlig sluttbehandling blir mye enklere for kommunene når vi som innbyggere slipper å blande for mange ulike typer avfall først.

Det er også behov for at kommunene stimulerer til ordninger som kan gi mindre avfall totalt sett, som tøybleier. Oppmuntring til heimekompostering vil i praksis også fungere på denne måten i vårt fylke.

Øystein Folden kan kontaktes på telefon 91 81 25 42.