Bakgrunnsdokument Tresfjordbrua

Detaljplanlegginga av Tresfjordbrua er i gang.

Det finst ei rekke bakgrunnsdokument til dette prosjektet. Naturvernforbundet har ikkje gitt fråsegn til prosjektet dei siste åra.

Kart Tresfjorden

Program for vidare undersøkingar etter konsekvensutgreiinga – 23. desember 1994

Rapport fra NHL-Sintef om vurdering av ulike fyllingslengder mm 19.03.85

E136 Tresfjordbrua – Miljøoppfølging (konkurransegrunnlag 2010)

Støysonekart Vikebukt

Støysonekart Remmem

Akustikkvurderingar i Tresfjorden

Kostnadsoverslag NCC-Tresfjordbrua 2001

Forprosjekt Tresfjordbrua-Multiconsult 2001

Johs.Holt AS -Vurdering av forprosjekter Tresfjordbrua

Planomtale Tresfjordbrua

Reguleringsføresegner Tresfjordbrua

Tresfjordbrua forprosjekt

E136 Orientering om grunnundersøkelser – Tresfjordbrua

Reguleringsplan Tresfjordbrua – Vikebukt

Reguleringsplan Tresfjordbrua – Remmem