Barmarkskøyring i Trollheimen

Epost til Møre og Romsdal fylke 26. november 2006.

Vi har fått tilsendt nokre bilete frå Harald Egil Folden med tips om at det ikkje ser særleg bra ut i samband med køyring i Trollheimen landskapsvernområde.

Naturvernforbundet har meiningar om denne saka, men det vil vere bra om vi får sjå kva løyve vedkomande har fått, slik at vi kan gå inn i saka på ein skikkeleg måte. Eg ber difor om å få kopi av aktuelle saksdokument knytt til køyreløyvet i denne saka, helst sendt til epostadressa nedanfor.

Øystein Folden

leiar, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

6630 Tingvoll

tlf 918 12 542/71 53 33 31

epost: moreromsdal(a)naturvern.no

www.naturvern.no/moreromsdal

Barmarkskjøring i Trollheimen.Kjørespor rett innafor parkeringsplassen ved Gråhaugen, øst for demningen – og like utenfor grensa for landskapsvernområdet.

Barmarkskjøring i Trollheimen.Ved Vikaslettet, mellom Gråhaugen og Garden.

Barmarkskjøring i Trollheimen.Ved Vikaslettet, mellom Gråhaugen og Garden.

Barmarkskjøring i Trollheimen.Mellom Garden og Reinsvika.

Barmarkskjøring i Trollheimen.Mellom Garden og Reinsvika.