Bekymringsmelding Fugløya naturreservat

Brev frå Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Oversender en bekymringsmelding rundt forholdene ved Fugløya naturreservat, og ber Fylkesmannen gjøre nødvendige tiltak for å sikre at reservatets intensjon sikres.

Med vennlig hilsen

Johan Fredrik Schmedling

Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy