Besteforeldrenes klimaaksjon oppfordrer: – Skriv et brev til de politiske partiene!

Besteforeldrenes klimaaksjon oppfordrer alle til å skrive et personlig brev til sine finansinstitusjoner, som bank, forsikring , aksjefond, media m.m. for å påvirke de til mer klimavennlige innvesteringer/programmer. For å lette arbeidet har leder i Besteforeldrenes klimaaksjon i Molde laget 2 maler som kan brukes. Naturvernforbundet i Molde oppfordrer alle våre medlemmer til å bidra. Hilsen

Til Bank……
Inspirert av den internasjonale kampanjen for å trekke kapital ut av olje og kull, har jeg som bankkunde behov for å sende nedenstående til Bank…..:
Jeg ønsker å ha en bankforbindelse(samme mal til aksjefond/forsikringsselskap) som ikke har aksjer eller på andre måter investerer i fossile selskaper, f.eks slike som utvinner olje fra tjæresand, og som fortsatt driver med leteboring, når vi vet at det meste av de fossile forekomstene må bli liggende i bakken, om vi skal komme ned på 2-gradersmålet, for å nevne noe.
For å vurdere mitt kundeforhold hos dere, ønsker jeg en bekreftelse på at Bank….. ikke støtter slik forurensende virksomhet. Jeg er i økende grad opptatt av barnebarnas fremtid m.h.t. klimaet.
Jeg ønsker at mine barnebarn skal oppleve kloden slik jeg har gjort. Ved utvinning og forbrenning av fossilt brensel, står denne mulighet i fare.
Barnebarna har nemlig ingen planet B.
Jeg anmoder Bank….. om å forsterke sine anstrengelser i å investere fossilfritt.
Hilsen …
 

Til TV2: info@tv2.no (likeså til NRK)

Hvis jeg ikke har kommet til rette TV2mailadresse, så håper jeg at dere videresender til rette instans.
Jeg ønsker at dere sender programmet «Nobelseminarium: Fremtidens energi» i  TV2. Det ble sendt på Sveriges TV2  11.12.2013 kl. 22.15 til 23.15.   Blant deltakerne var bl.a. ansatt i FN, ansvarlig innenfor miljø/energi Richenda van Leeuwen, svensk professor i miljøvitenskap Johan Rockström,  tidligere energiminister hos Obama og Nobelprisvinner Steven Chu,  nederlandsk professor i matematisk fysikk Robbert Dijkgraft.
Jeg er i økende grad opptatt av barnebarnas fremtid m.h.t. klimaet. Jeg ønsker at mine barnebarn skal oppleve kloden slik jeg har gjort. Ved utvinning og forbrenning av fossilt brensel, står denne mulighet i fare. Barnebarna har nemlig ingen planet B.
Derfor ønsker jeg at TV2 har som mål og ha et lite drypp/en leddsetning/kommentar/assosiasjon om klima, i alle sine program, der det faller naturlig. Årsaken er at det er viktig å påvirke med små drypp, inntil en har kommet på det søl, for da er det plutselig rett

Hilsen…