Betongrester og bygningsavfall som fyllmasser

Brev frå Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Naturvernforbundet oversender en forespørsel vedrørende funn i fylling på Husøya i Kristiansund kommune.

Med vennlig hilsen

Johan Fredrik Schmedling

Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy.