Bevaring av tre i Surnadal

Naturvernforbundet har kontakta Surnadal kommune i samband med planane om asfaltering av vegen i Stangvik.

Naturvernforbundet peiker på at det er fleire tre i området som bør få stå. Øystein Folden er leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal. Han har telefon 918 12 542. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les brevet frå Naturvernforbundet