Billigere buss – nå!

Leserinnlegg fra Møre og Romsdal Natur og Ungdom.

Møre og Romsdal Natur og Ungdom mener at man må tilrettelegge kollektivtilbudet mer for folk flest. Klimaendringene er farlige, urettferdige og allerede i gang, og transportsektoren er den utslippskilden som bidrar mest til de menneskeskapte klimaendringene. Det Møre og Romsdal nå trenger for at folk i større grad skal benytte seg av kollektivtilbudet er, lavere priser på buss, samt endringer i ungdomskorttilbudet.

– For at ungdom skal benytte seg av kollektivtransport da de blir eldre, bør vokse opp med et godt og billig kollektivtilbud. En må nå begynne å tenke på hvordan man får redusert klimagassutslippene, også i fremtiden. Et billigere og bedre busstilbud vil være et bra tiltak for miljøet, også i fremtiden, sier leder i Møre og Romsdal Natur og Ungdom Ane Marte Rognskog.

Ungdomskortet, en ordning for ungdom mellom 16 og 20 år som gjør at de får reise fritt med kollektivtransport innenfor fylket, koster per i dag 420 kroner i måneden. Dette er et bra alternativ i utgangspunktet, men for at tilbudet skal bli forbedret ytterligere må en senke prisen og øke aldersgrensen. Ungdomskortet bør gjelde for ungdom mellom 15 og 25 år, og koste 250 kroner per måned.

– Kollektivtilbudet er alt for dyrt slik som det er i dag. Møre og Romsdal Natur og Ungdom krever også derfor 50% rabatt for studenter, uansett strekning, sier fylkesleder Ane Marte Rognskog.

Møre og Romsdal Natur og Ungdom skal blant annet være med på Samferdselsutvalgets møte onsdag 6. juni, for å forhåpentligvis påvirke dem til at vi kan få et billigere og bedre kollektivtilbud i Møre og Romsdal.

For spørsmål/mer informasjon, kontakt fylkesleder Ane Marte Rognskog på tlf 46413213 eller mail: mr@nu.no.